Kurs Euro

Kurs Euro
4.5 (90%) 22 votes

Kurs euro

kurs euro eur pln

KURS EURO NBP

KURS EURO NBP

Pobierz Darmową Aplikację Finansjer24

Pobierz darmową aplikację z Google Play lub App Store. Sprawdzaj aktualne kursy walut na swoim smartphonie i tablecie!

google play badge
app store badge

Kurs walutowy to cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Obliczaniem i publikacją kursu Euro (kursy średnie, kursy kupna i sprzedaży), na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908) zajmuje się właśnie NBP. Na kurs euro wpływa wiele czynników, wśród których należy wymienić m.in.: politykę monetarną (w szczególności ECB, państw strefy euro i krajów członkowskich UE), politykę gospodarczą, sytuację polityczną, operacje na rynku walutowym i bilans płatniczy.

Kurs Euro Wykres Online

Euro (EUR) , które określane jest skrótem EUR to oficjalna waluta funkcjonująca w państwach strefy euro, czyli grupie państw należących do Unii Europejskiej, które zdecydowały się na przyjęcie wspólnej waluty. Euro jest akceptowane w 19 krajach członkowskich UE oraz niektórych jej regionach zależnych, takich jak Andora, Czarnogóra, Kosowo, San Marino, Monako i Watykan. Szacuje się, że tej waluty używa na co dzień ponad 341 mln osób. Czyni to tym samym EUR jedną z najważniejszych, obok dolara, walut na świecie. Banknoty euro występują w siedmiu nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. Z kolei monety to: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów i 1 i 2 euro, przy czym 100 centów do jeden euro. Politykę pieniężną strefy euro prowadzi Europejski Bank Centralny (ECB).

Mimo, iż nasz kraj nie znajduje się w strefie euro, wpływ tej waluty jest znaczący dla Polski. Dzieje się tak głównie ze względu na ścisłe powiązania gospodarcze oraz dużą liczbę Polaków, którzy pracują w krajach członkowskich. Kraje, w których obowiązuje EUR są też częstym kierunkiem wyjazdów turystycznych.

Średni Kurs Euro

Średni kurs euro jest obliczany i publikowany przez NBP codziennie (w dni robocze) ok. godziny 11. Zasada pozyskiwania danych do obliczeń jest bardzo podobna do powyższej. Przed godziną 11 NBP wysyła zapytania do 10 banków o kurs kupna i sprzedaży euro (EUR) oraz dolara amerykańskiego (USD) w polskich złotych. Jednak gdy NBP nie otrzyma wszystkich danych o kwotowaniach, kieruje dalsze zapytania do kolejnych banków. Po ich otrzymaniu odrzucane są po 2 skrajne uśrednione kwotowania (2 najwyższe i 2 najniższe), a następnie wylicza się średnią arytmetyczną z sześciu pozostałych. Następnie, kursy walut obliczane są na podstawie wyliczonego wcześniej kursu EUR w złotych oraz rynkowych kursów EUR, pochodzących z serwisów informacyjnych Bloomberg i Thomson Reuters. Na podstawie średniego kursu euro z danego okresu możemy wywnioskować ogólną tendencję (trend). To niewiele, jednak publikacja uśrednionych kursów ma wpływ na wiele kwestii. Korzystają z nich np. księgowi w celu obliczania bilansów firm rozliczających się w euro.

Kurs Euro – Sprzedaż i Kupno

– Kurs kupna – kurs po którym NBP skupuje walutę – kurs po którym możesz sprzedać
– Kurs sprzedaży – kurs po którym NBP sprzedaje walutę – kurs po którym możesz kupić

Aby obliczyć kurs kupna i sprzedaży euro NBP (między 16:00 a 16:05) wysyła zapytania do 10 banków o kurs kupna i sprzedaży euro (EUR) oraz dolara amerykańskiego (USD) w polskich złotych. Jednak jeśli NBP nie otrzyma wszystkich danych o kwotowaniach, kieruje dalsze zapytania do kolejnych banków znajdujących się na jego liście.

Po ich otrzymaniu odrzucane są po 2 skrajne uśrednione kwotowania (po 2 najwyższe i 2 najniższe), a następnie wylicza średnią arytmetyczną z sześciu pozostałych uśrednionych kwotowań. Kurs kupna EUR w polskich złotych jest równy średniej arytmetycznej, obniżonej o 1%. Natomiast kurs sprzedaży EUR w polskich złotych równa się średniej arytmetycznej, powiększonej o 1%. Kursy innych walut zawartych w danych NBP obliczane są na podstawie wyliczonego wcześniej kursu EUR w złotych oraz rynkowych kursów EUR, pochodzących ze znanych serwisów informacyjnych: Bloomberg i Thomson Reuters, do poszczególnych walut.

Powstanie Wspólnej Waluty

Waluta oficjalnie obowiązuje od stycznia 2002 roku. Co prawda pierwsze planu utworzenia jednej, wspólnej waluty narodził się z latach 60. Ubiegłego wieku, dopiero 19 lat później opracowano szczegółowy, realny plan Europejskiego Systemu Walutowego.
Oczywiście powstanie samej waluty jest ściśle związane z powstaniem Unii Europejskiej. Ostateczna decyzja o utworzeniu wspólnej waluty państw członkowskich zapadła w ramach traktatu z Maastricht, który powoływał do życia Unię Gospodarczą i Walutową. Nazwę z kolei ustalono w Madrycie, podczas spotkania państw członkowskich, które odbyło się 1995 roku. Początkowo wspólną walutą posługiwało się jedynie 11 krajów, jednak z czasem dołączały do nich inne. Rozszerzenie strefy euro nastąpiło do tej pory sześciokrotnie: 1 stycznia 2007 przez euro został zastąpiony talar słoweński, 1 stycznia 2008 funt cypryjski i lira maltańska, 1 stycznia 2009 korona słowacka, 1 stycznia 2011 korona estońska, 1 stycznia 2014 łat łotewski a 1 stycznia 2015 lit litewski.

Dlaczego Warto Śledzić Kurs Euro?

Euro jest bardzo ważną walutą, nie tylko dla krajów, które ją przyjęły. Ma znaczenie również dla innych krajów, w tym Polski. Warto wspomnieć o tym, że EUR jest często wykorzystywane przy transakcjach międzynarodowych i korzystają z niej nawet kraje, które nie przyjęły reformy walutowej. Jednym z powodów jest to, że euro jest uważane za walutę, którą najtrudniej podrobić.

Europejski Bank Centralny a Euro

Politykę pieniężną strefy euro prowadzi Europejski Bank Centralny – ECB. Z kolei za kurs walut stosunku do polskiego złotego odpowiada Narodowy Bank Polski, który może przyjąć dwie strategie. Strategia sztywnego kursu wymiany polega na utrzymywaniu kursu na stałym poziomie oraz manewrowaniu rezerwami walutowymi w celu zapewnienia równowagi popytu i podaży. Drugą opcją, którą może obrać bank centralny jest strategia kursu płynnego. Wtedy kurs waluty waha się pod wpływem zmian w popycie na daną walutę i jej podaży. Strategię taką stosuje się głównie po to, by osiągnąć wyznaczony poziom inflacji.

Sprawdź inne kursy walut